Tyler Data & Insights

Close
Author
Dades Obertes de L'Hospitalet
Description
Guia de cursos del Servei d'Informació i Orientació Laboral
Category
Treball
Tags
economia i ocupació
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
Source Link
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/guiaCursos.aspx?id=1
License
Attribution 4.0 International
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

IdentificadorCurs
identificadorcurs
NomCurs
nomcurs
DuradaHores
duradahores
DataInici
datainici
DataFi
datafi
DataInscripcio
datainscripcio
Horari
horari
Projecte
projecte
Destinataris
destinataris
Modalitat
modalitat
Tipus
tipus
Estat
estat

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.