Tyler Data & Insights

Close
Author
Dades Obertes de L'Hospitalet
Description
Informació sobre els actes i activitats que tenen lloc a L'Hospitalet
Category
Cultura i oci
Tags
agenda, actes, activitats, transparència
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
License
Attribution 4.0 International
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

IdActe
idacte
NomActe
nomacte
DataInici
datainici
DataFi
datafi
HoraInici
horainici
Durada
durada
Descripcio
descripcio
Organitzador
organitzador
TipusEntrada
tipusentrada
Preu
preu
TipusPublic
tipuspublic
LlistaTemes
llistatemes
PaginaWeb
paginaweb
Observacions
observacions
NomEquipament
nomequipament
AdrecaEquipament
adrecaequipament
TelefonEquipament
telefonequipament
CorreuEquipament
correuequipament
BarriEquipament
barriequipament
CoordenadesEquipament
coordenadesequipament

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.