Tyler Data & Insights

Close
Author
Dades Obertes de L'Hospitalet
Description
Tota la informació sobre les ofertes de treball vigents.
Category
Treball
Tags
treball, economia i ocupació
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
Source Link
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/borsaTreball.aspx?1
License
Attribution 4.0 International
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

IdentificadorOferta
identificadoroferta
Oferta
oferta
Poblacio
poblacio
DataAlta
dataalta
EdatMinima
edatminima
EdatMaxima
edatmaxima
Places
places
Ocupacions
ocupacions
Funcions
funcions
Observacions
observacions
Horari
horari
Jornada
jornada
TipusContracte
tipuscontracte
Sou
sou
FormacioReglada
formacioreglada
AltraFormacio
altraformacio
Idiomes
idiomes
Experiencia
experiencia
PermisosConduir
permisosconduir

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.